Roboter im Sternbild Kassiopeia

Jahr: 1975
Genre: Sci-Fi
Direktor: Richard Viktorov
Dauer: 84
IMDb: 6.9/10 (242 votes)
Schauspieler:
Igor Ledogorov, Natalya Fateyeva, Anatoli Adoskin, Lev Durov, Aleksandr Lenkov, Yuri Medvedev, Pyotr Merkuryev, Nadezhda Ovcharova, Nikolai Pogodin, Pyatkovskaya, Andy Rabinovich, Raisa Ryazanova, S. Safonov, Nadezhda Semyontsova, Vladimir Shiryaev, Olga Soshnikova, Aleksandr Vigdorov, Mikhail Yanushkevich...

   Ansichten: 785  |   Kommentar hinzufügen


Eine Weltall Expedition zur Erschließung neuer Lebensräume führt auf den Planeten Alpha Kassiopeia. Dort müssen die Kosmonauten feststellen, dass