Masters of Horror: Takashi Miike - Imprint

Jahr: 2006
Genre: Horror
Direktor: Takashi Miike
Land: USA
Dauer: 58
IMDb: 7/10 (3620 votes)
Produzent: Fumio Inoue
Schauspieler:
Hiroshi Kuze, Miyuki Konno, Yutaka Matsuzaki, Hiroshi Fujita, Sachiko Matsuura, Noriko Eguchi, Megumu Takada, Yuno, Miho Harita, Mame Yamada, Tokitoshi Shiota, Risa Uehara, Kumiko Imai, Hôka Kinoshita, Miho Ninagawa, Suzuno Nomura, Seriyu Ichino, Shinichi Tanaka, Yasushi Tomobe, Shimako Iwai, Katsuyuki Shimosugi, Haruo Fukuhara, Keita Murase, Dong Wook Min...

   Ansichten: 533  |   Kommentar hinzufügen


Der amerikanische Journalist Billy kehrt nach Japan zurück, um seine ehemalige Geliebte Komomo, eine Prostituierte, zu sich in die USA zu holen