War Fighter

Jahr: 2006
Genre: Drama
Direktor: Andrey Malyukov
Dauer: 130
IMDb: 7.7/10 (286 votes)
Produzent: Konstantin Ernst
Schauspieler:
Marina Mogilevskaya, Viktoriya Tolstoganova, Anastasiya Tsvetayeva, Boris Shcherbakov, Ekaterina Klimova, Aleksei Alekseyev, Aleksandr Anisimov, Karen Badalov, Andrei Barilo, Ilya Blednyy, Vladimir Bogdanov, Elizaveta Boyarskaya, Denis Chuprina, Said Dashuk-Nigmatulin, Aleksandr Davydov, Sakhat Dursunov, Anastasiya Dyukova, Anna Dyukova, Nikita Emshanov, Vladimir Episkoposyan, Aleksandr Fisenko, Sergey Frolov, Marat Gatsalov, Batraz Godzoyev, Vitaly Gogunsky, Anatoli Gushchin, Natalya Ivanova-Fenkina, Magomet Kaziakhmedov, Ekaterina Krupenina, Sergei Laktuynkin, Igor Livanov, Aleksandr Loye, Dmitri Medvedev, Mikhail Neganov, Igor Petrov, Raisa Ryazanova, Aleksei Shevchenkov, Vyacheslav Shikhaleyev, Fyodor Smirnov, Alexei Solonchev, Yuriy Tsurilo, Oleg Tsvetanovich, Vladimir Turchinsky, Denis Yakovlev, Marina Yakovleva, Dmitriy Yefremov, Sergey Yurkin, Andrei Zibrov, Nikita Zverev...

   Ansichten: 378  |   Kommentar hinzufügen


Mehr oder weniger allein mit einer Kompanie von frisch rekrutierten Grünschnäbeln sollen der junge Oberleutnant Doronin und der kampferfahrene