Silk

Jahr: 2006
Genre: Drama
Direktor: Chao-Bin Su
Dauer: 108
IMDb: 6.6/10 (1864 votes)
Produzent: Ming Tu
Schauspieler:
Chi Chin Ma, Leon Dai, Kevin S. Smith, Masane Tsukayama, Kouhei Masiba, Teddy Chan, Chiao-Ju Hsu, Pinky Juan, Tung-Lin Shih, Pong-Fong Wu, Jian-wei Huang, Ting-Ni Ma, Yuan-Liang An, Hao-Chin Peng, Ching-ting Hsia, Chun-hao Tuan, Arthur Wong, Chi-Tu Wang, Ching-Ke Pan, Anko, Wen-Chieh Huang, Chun-Yuan Weng, Chien-Ting Wu, Po-Tsun Lin, Hsin-Hung Wang, Han-Ying Yu, Chun-Ping Wang, Keng-Lin Tsai, Ta-Yu Lin, Po-An Su, Yao-Ming Chen, Pen-Pang Ha, Keng-Cheng Li, Chen-Hui Chi...

   Ansichten: 332  |   Kommentar hinzufügen


Ein Team von Wissenschaftlern unter der Führung von Hashimoto haben ihr Ziel erreicht: Sie haben mit Hilfe ihrer neuen Erfindung, dem Menger-Schwamm