Geständnisse

Jahr: 2010
Genre: Drama
Direktor: Tetsuya Nakashima
Dauer: 106
IMDb: 7.8/10 (5752 votes)
Drehbuch: Tetsuya Nakashima
Produzent: Yûji Ishida
Schauspieler:
Ikuyo Kuroda, Mana Ashida, Soichiro Suzuki, Kinuwo Yamada, Hiroko Ninomiya, Tsutomu Takahashi, Yuta Kanai, Naoki Ichii, Kai Inowaki, Sora Iwata, Daichi Izumi, Karin Katô, Ai Kuriki, Takuya Kusakawa, Sohta Maeda, Yui Miura, Ayaka Miyoshi, Hiroki Nakajima, Ariki Narushima, Hotaru Nomoto, Shinji Nomura, Rena Nônen, Takahiro Ono, Naoya Shimizu, Heideru Tatsuo, Kasumi Yamaya, Kensho Yoshikawa...

   Ansichten: 875  |   Kommentar hinzufügen

Geständnisse
Lehrerin Yuko versucht, ihren pubertierenden Schülern den Wert des Lebens zu vermitteln, das diese als Last oder Langeweile erfahren. Als YukosGeständnisse