The Ramen Girl

Jahr: 2008
Genre: Comedy
Direktor: Robert Allan Ackerman
Land: USA
Dauer: 102
IMDb: 6.1/10 (2419 votes)
Drehbuch: Becca Topol
Produzent: Robert Allan Ackerman
Schauspieler:
Daigo Tanji, Thane Camus, Hako Ueno, Masayuki Maekawa, Yûya Ogawa, Tomoyuki Kuramoto, Yuta, NaNa, Shinji Suzuki, Kosei Asami, Ken Toyama, Jûdai Ikeshita, Sachiko Matsuura, Tomiko Ishii, Rei Okamoto, Nichita Tanabe, Ken Maeda, Takaki Uda, Takahiro Hirano, Takanobu Kaneko, Yutaka Oda, Sonha Chô, Man Kato, Kazuya Takahashi, Takako Ogasawara, Mai Ishikawa, Kaori Momoi, Akiko Monô, Masayoshi Haneda, Masayoshi Nogami, Hideki Kurauchi, Shû Nakajima, Ruru Furuya, Mimi Furuya, Naoki Saitô, Hisako Ohkata, Tsutomu Yamazaki, Haruki Kobayashi, Tiffany Martin, Sonya Inge, Justin Berti, Jorge Diaz Rodriguez, Dona Granata, Maria Abe, Qyoko Kudo, Brittney Murphy, Edward L. Papazian, Daisuke Takahashi, Hajime Inoue, Shôichirô Masumoto...

   Ansichten: 403  |   Kommentar hinzufügen


Der Film handelt von einer Amerikanerin, die, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat, in Tokio landet. Hier will sie sich als Köchin der