Kleine Tricks

Jahr: 2007
Genre: Comedy
Direktor: Andrzej Jakimowski
Dauer: 96
IMDb: 7/10 (1052 votes)
Produzent: Andrzej Jakimowski
Schauspieler:
Simeone Matarelli, Krzysztof Lawniczak, Roman Baranowicz, Katarzyna Koleczek, Dorota Wierzbicka-Matarelli, Krystyna Dmochowska, Maciej Stepniak, Julia Mankowska, Dariusz Bronowicki, Mieczyslaw Dziekanski, Lidia Michaluszek, Aleksandra Zaczek, Andrzej Lanczont, Marzena Kipiel-Sztuka, Krzysztof Bucki, Lech Dyblik, Wlodzimierz Dyla, Aleksander Janiszewski, Jerzy Pal, Juliusz Rodziewicz, Mariusz Sudenis, Zbigniew Szymczyk, Krzysztof Tysnarzewski, Anna Walkowiak, Jan Weglowski...

   Ansichten: 356  |   Kommentar hinzufügen


Der kleine Stefek, sieben Jahre jung, beobachtet am Bahnhof gerne die vorbeifahrenden Züge und die Menschen, die ein- und aussteigen. Einer davon