Gagarin - Wettlauf ins Weltall

Jahr: 2013
Genre: Biography
Direktor: Pavel Parkhomenko
Dauer: 113
IMDb: 6.8/10 (467 votes)
Produzent: Oleg Kapanets
Schauspieler:
Inga Strelkova-Oboldina, Sergey Tezov, Anatoli Otradnov, Vladimir Chuprikov, Yevgeniy Tkachuk, Sergei Laktuynkin, Anatoli Gushchin, Dmitriy Tikhonov, Anatoliy Kalmykov, Sergey Kagakov, Sergey Kalashnikov, Maksim Saprykin, Danila Bukrin, Vadim Golishnikov, Valeriy Afanasev, Oleg Kapanets, Christofor Yakovtsev, Olivia Yakovtseva, Nina Esina, Olga Yakovtseva...

   Ansichten: 446  |   Kommentar hinzufügen


Am 12. April 1961 wird der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin (Yaroslav Zhalnin) in einer Rakete ins Universum befördert und ist somit der erste