Robotic Angel

Jahr: 2001
Genre: Animation
Direktor: Rintaro
Dauer: 108
IMDb: 7.2/10 (11577 votes)
Drehbuch: Katsuhiro Ohtomo
Produzent: Yutaka Maseba
Schauspieler:
Masaru Ikeda, Shun Yashiro, Toshio Furukawa, Shigeru Chiba, Masashi Ebara, Takaya Hashi, Norihiro Inoue, Rikako Aikawa, Tomohisa Asô, Michael Shitanda, Takeshi Sasaki, Shigeru Shibuya, Tomoyuki Shimura, Tomokazu Sugita, Kenichi Suzumura, Keiichi Sonobe, Susumu Chiba, Makoto Higo, Mami Koyama, Yûko Minaguchi, Rica Matsumoto, Daisuke Ryû, Takashi Yanase, Gô Nagai, Yutaka Hayashi, Toshiyuki Honda, Kozue Okada, DJ Taro, Tatsuya Fukunoue, Ken Ayugai, Yusuke Suzuki, Robert Axelrod, Steve Blum, William Knight, Dave Mallow, Richard Plantagenet, Tony Pope, Simon Prescott, Jamieson Price, Michael Reisz, Peter Spellos, Melodee Spevack, Doug Stone, Kai Taschner, Scott Weinger, Dan Woren, Rebecca Forstadt, Barbara Goodson, Mary Elizabeth McGlynn...

   Ansichten: 796  |   Kommentar hinzufügen


Das hübsche Androiden-Mädchen Tima - erschaffen von dem verrückten Wissenschaftler Dr. Laughton - soll Red Duke, dem skrupellosesten, machtversessenen