Shaolin: Die Rache des Gefürchteten

Jahr: 1980
Genre: Action
Direktor: Fu Di Lin
Dauer: 90
IMDb: 5.9/10 (20 votes)
Produzent: Huo-chin Hsu
Schauspieler:
Ying Chang, Hui Lou Chen, Lei Chen, Shu-chu Chen, Shufang Chen, Fu Hung Cheng, Jan-chiang Chiu, Tan-Fung Fan, Chih-ming Ho, You Min Ho, Hsiang-lien Huang, Hua-liang Hung, Wen Tai Li, Li-tso Liu, Ping Lu, Chia-yi Ma, Ming Min, Li-pao Ou, Luo Hui Shaw, Wei Shih, Hsiao-chi Tao, Chien Tsao, Wen-te Wang, Hsiao Fu Weng, Fan Wu, Yuen Yi...

   Ansichten: 586  |   Kommentar hinzufügen


Huan ist der Anführer einer Bande, die sich "Die Gefürchteten" nennen. Mit einem Papiermesser hat er sich und seine Leute gekennzeichnet. Seine