Space Battleship Yamato

Jahr: 2010
Genre: Action
Direktor: Takashi Yamazaki
Dauer: 131
IMDb: 6.1/10 (1413 votes)
Drehbuch: Shimako Sato
Produzent: Toshiaki Nakazawa
Schauspieler:
Toshiyuki Nishida, Toshihiro Yashiba, Kazuki Namioka, Takumi Saitô, Takahiro Miura, Kensuke Ohwada, Kana Harada, Saaya Ishikawa, Ippei Sasaki, Miyû Sawai, Natsuhi Ueno, Megumi Shôji, Ryohei Aoki, Yôsuke Asari, Yumiko Fujita, Isao Hashizume, Masatô Ibu, Ebizô Ichikawa, Kisuke Iida, Teruyuki Kagawa, Keisuke Kamimura, Kazuki Kitamura, Marika Matsumoto, Keisuke Minami, Kenji Motomiya, Satoshi Nikaido, Shunsuke Oe, Kenichi Ogata, Mae Ohtsuka, Mae Otsuka, Misaki Saijô, Isao Sasaki, Kenta Suga, Tetta Sugimoto, Kôichirô Takami, Moe Tanaka, Yôji Tanaka, Takeru Taniyama, Madoka Terukina, Miyuki Ueda, Maki Yamabayashi, Masato Yamaguchi, Tsutomu Yamazaki...

   Ansichten: 488  |   Kommentar hinzufügen

Seit Jahren schon tobt der Krieg gegen die außerirdischen Gamilon und fordert hohe Verluste. Die Erdatmosphäre ist nach Meteor-Bombardements radioaktiv