Rain Fall

Jahr: 2009
Genre: Action
Direktor: Max Mannix
Dauer: 111
IMDb: 4.9/10 (433 votes)
Drehbuch: Max Mannix
Produzent: Megumi Fukasawa
Schauspieler:
Greg Ellis, Albert Gu, Akira Hamada, Noriyuki Hayakawa, Saya Higuchi, Yusuke Hirayama, Mitsunori Hirokawa, Michael Hudson, Kuniyoshi Ichikawa, Jyubei Ikeguchi, Kaohiko Kaoda, Toshiyuki Kitami, Laszlo Kotasezek, Adrian Matilla, Makoto Matsubara, David McFall, Yuko Miyamoto, Sanae Miyata, Tetsuo Morishita, Katsuhiro Nagano, Kyoko Nagano, Kaoru Nagato, Takeo Nakahara, Yuki Nasaka, Garthe Nelson, Tatsuo Noguchi, Shigemitsu Ogi, Eimi Okada, Kazuyuki Okayama, David Ridges, Steve Ryan, Masanobu Sakata, Zenos Schmickrath, Go Setoguchi, Yukari Shiomi, Akihiro Soen, Hiroaki Suzuki, Kunihiko Takahashi, Seiji Takahashi, Hiroki Takano, Hiroyuki Takashima, Shoichiro Tanigawa, Hiroki Tawara, Ryôsei Tayama, Hiroaki Terao, Bunmei Tobayama, Takeho Tomomatsu, Kanae Uchiyama, Takeshi Wakamatsu...

   Ansichten: 479  |   Kommentar hinzufügen


Der hohe Beamte Kawamura stirbt überraschend an einem Herzanfall in der U-Bahn von Tokio. Erst nach intensiven Untersuchungen lässt sich erkennen