Red Cliff

Jahr: 2008
Genre: Action
Direktor: John Woo
Dauer: 150
IMDb: 7/10 (12920 votes)
Produzent: Terence Chang
Schauspieler:
Yong You, Yong Hou, Dawei Tong, Jia Song, Ba Sen Zha Bu, Jinsheng Zang, Shan Zhang, Hui Wang, Gang Xie, Chao Guo, Yin He, Hua Ye, Yi Zhang, Qi Wu, Feng He, Tong Jiang, Jing Ma, Chang Hai Chen, Yu Gui Cui, Nicole Dionne, Xiang Rui Fu, Philip Hersh, Shi Xiao Hong, Xiao Guang Hu, Hongwei Jia, Hong Li, Hong Chen Li, Jingwu Ma, Ho Wu Li Ji Mong, Chun Sun, Xin Yu Sun, Ning Wang, Qingxiang Wang, Yu Zhang Wang, Zao Lai Wang, Fong Nian Xu, Zhen Yi...

   Ansichten: 523  |   Kommentar hinzufügen


Die letzten Tage der Han Dynastie sind gezählt. Der kluge Premierminister Cao Cao überzeugt den wankelmütigen Kaiser Han, dass es nur einen Weg