Jackie Chan - Kung Fu Master

Jahr: 2009
Genre: Action
Direktor: Gangliang Fang
Dauer: 90
IMDb: 4.2/10 (412 votes)
Produzent: Zhongqiang Jin
Schauspieler:
Jia-wei Lou, Miao Miao, Yueming Pan, Lan Qin, Xiaoman Shi, Qinwen Tan, Yan Tang, Yuling Tao, Hua Tian, Jing-wei Tu, Xuebing Wang, Jun Wu, Yue Wu, Bingyan Yan, Xiao Yang, Di Yao, Lan Yu, Nan Yu, Wen Ting Yuan, Bo Yuen, Bun Yuen, Mo Yuen, Qiu Yuen, Wah Yuen, Shan Zhang, Yibai Zhang, Yongshou Zhang, Xiaobin Zhou...

   Ansichten: 643  |   Kommentar hinzufügen


Der fünfzehnjährige Zhang träumt davon, ein berühmter Film- und Kung-Fu-Star wie sein Vorbild Jackie Chan zu werden. Die Schule dagegen interessiert