Into the Sun - Im Netz der Yakuza

Jahr: 2005
Genre: Action
Direktor: mink
Land: USA
Dauer: 97
IMDb: 4.1/10 (4101 votes)
Story: Joe Halpin
Drehbuch: Trevor Miller
Produzent: Cellin Gluck
Schauspieler:
Akira Terao, Eve Masatoh, Pace Wu, Chiaki Kuriyama, Kanako Yamaguchi, Namihiko Ômura, Daisuke Honda, Roy Oguri, Sokyu Fujita, Vikrom Suebsaeng, Tim Yan, Shôji Ôki, Mac Yasuda, Kairi Narita, Ginji Yoshikawa, Joe Sagal, Hatake, Naoto Adachi, Sôtarô, Korokke, Colorque, Chiaki, Kanae, Seiko, Chizuko, Sayo, Tomichiyo, Kouko, Yukari, Tamaki Sakura, Kittipong Subthawonpan, Saharat Suebsue, David Leong, Jimmy Moy, Takehiko Tsuno, Yoshihiro Inndu, Koichi Funayoma, Ryuji Kasahora, Eiji Morisaki, Masayoshi Deguchi, Jin Chikamatsu, Yûji Takatsuki, Shinji Sako, Shosaku Inoue, Ruo Tanaka, Masaki Kanô, Kuniaki Suzuki, Keiya Tabuchi, Nobuyuki Obikane, Kazuaki Kubo, Taiki Ezawa, Tomohiro Kato, Haruki Jo, Satoshi Kurihara, Naoyuki Yoshihisa, Ryuta Isomura, Takeki Matsuura, Kenichirô Tamayori, Ken Yasuda, Tetta Yoshida, Laurence Lane, Steve, Jarrod Hoare, Maki Sawada, Hitomi, Yukiyo Naraoka, Rie Takeda, Moeko Chiba, Takatoshi Furukawa, Munehisa Fujita...

   Ansichten: 700  |   Kommentar hinzufügen


Als der Gouverneur von Tokyo ermordet wird, soll der ehemalige CIA-Agent Travis Hunter die verantwortlichen Terroristen zur Strecke bringen. Schnell