Island of the Condemned

Jahr: 2008
Genre: Action
Direktor: Aleksandr Melnik
Dauer: 119
IMDb: 7/10 (721 votes)
Produzent: Anton Melnik
Schauspieler:
Sergey Koltakov, Evgeny Titov, Vladislav Abashin, Zaza Chichinadze, Viktor Zhalsanov, Nikolai Stotsky, Igor Pismenniy, Maksim Makarov, Ramis Ibragimov, Dmitriy Sharakois, Fariduntso Rakhmutaliev, Andrey Ermokhin, Vladimir Badov, Kristian Kiehling, Dmitriy Pavlenko, Evgeniy Cherkes, Roman Plenkin, Anton Alekseev, Aleksandr Farber, Entoni Sliper, Martin Kuk, Konstantin Khetchinov, Viktor Nemchinov, Dimitri Bobrov, Maksim Shlakovskiy, Aleksandr Naymenko, Vladimir Goryachev, Viktor Bogomolov, Aleksey Pusko, Matvey Chernenko, Andrey Pristinskiy, Alef Kondratev, Aleksandr Bobkov, Vladimir Vovk, Yuri Pavlov, Nikolay Okhotin, Andrey Glazko, Viktor Suprunenko, Nikolay Alpatskiy...

   Ansichten: 458  |   Kommentar hinzufügen


Das Jahr 2013: Die Todesstrafe wurde weltweit abgeschafft. Darum steigt die Kriminalitätsrate ins Immense. Die zentrale Autorität, die Weltregierung