Die sieben Schläge des gelben Drachen

Jahr: 1972
Genre: Action
Direktor: Cheh Chang
Dauer: 80
IMDb: 6.8/10 (266 votes)
Produzent: Run Run Shaw
Schauspieler:
Feng Chin, Miao Ching, Pin Chang, Yang Chang, Chuan Chen, Tien Lung Chen, Lei Cheng, Yuan Chieh, Paul Chun, Mei Sheng Fan, Hsieh-su Fung, Han Chou Ho, Hsiao Hsiao, Wei Hu, Pei Chi Huang, Wei Lieh Lan, Tan Lau, Danny Lee, Lung Lei, Heng Li, Wen Tai Li, Yunzhong Li, Shang Yun Liang, Ling Ling, Kang Liu, Wai Lo, Wei Lu, James Nam, Peng Peng, Kwai Shan, Lao Shen, Yan Tsan Tang, Ching Tien, Lin Tung, Tsai Pao Tung, Ching Wang, Ching Ho Wang, Kuang Yu Wang, Chi Chin Wu, Ma Wu, Tse Lin Yang, Hua Yueh, Hsi Chang, Ti-ko Chen, Chi Ping Cheung, Chuen Chiang, Chun Chin, Tien-chu Chin, Chiang Chou, Yun Kin Chow, Chun Erh, Feng Erh, Hark-On Fung, Ming Fung, Bao-hsing Ho, Chi Cheng Ho, Ha Huang, Hsiung Kao, Phillip Ko, Chun Fai Lau, Yun Wu Li, Han Ling, Kuang Lo, Jen-ching Mi, Yu Pai, Gwa-pau Sai, Bao Tan, Lin Tsai, Choh Lam Tsang, Fat Tsui, Yung Liang Tu, Pai-chen Yang, Shi-Kwan Yen, Hsiang-jen Yuan...

   Ansichten: 391  |   Kommentar hinzufügen


In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer