Abrechnung in Tokio

Jahr: 1966
Genre: Action
Direktor: Seijun Suzuki
Dauer: 89
IMDb: 7.1/10 (3286 votes)
Produzent: Tetsuro Nakagawa
Schauspieler:
Tomoko Hamakawa, Isao Tamagawa, Michio Hino, Shuntaro Tamamura, Hiroshi Midorikawa, Hiroshi Chô, Akira Hisamatsu, Shinzo Shibata, Yuzo Kiura, Yu Izumi, Ikuo Nikaido, Masaaki Honme, Shirô Tonami, Wataru Kobayashi, Mitsuru Sawa, Iwae Arai, Yoko Yokota, Hiroshi Takao, Kiyoshi Oba, Tessen Nakahira, Ken Mizoguchi, Tadayuki Kitakami...

   Ansichten: 424  |   Kommentar hinzufügen


“Auf der Reise, die kein Ende kennt, vergess ich Tokyo, irgendwann” singt Tetsu, ein Yakuza, dessen Syndikat nicht mehr existiert. Er zieht sich